profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Reforma agrarnapoleca83%
Historia

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich.

Przemiany na wsi i w mieście Zniesienie poddaństwa, likwidacja pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów spowodowały, że chłopi stawali się właścicielami uprawianej przez siebie ziemi, uzyskiwali podstawowe prawa obywatelskie m.in. podlegali...poleca83%
Historia

Walka Polaków o tożsamość narodową a polityka mocarstw ościennych w II pol. XIX wieku.

W wyniku traktatów rozbiorowych (1772, 1792, 1795) zakończył się niepodległy byt I Rzeczypospolitej. Reformujące się państwo upadło pod naciskiem okoliczności zewnętrznych, agresji i tendencji zaborczych absolutystycznie rządzonych sąsiadów, a...poleca76%
Geografia

Życie codzienne miast i wsi w XIX wieku - rozwój gospodarki i przemysłu.

Drogi rozwoju polskiego rolnictwa: zmiany ustroju agrarnego agrarnego zaborach pruskim austriackim i rosyjskim. W 1815 r. gospodarka w Polsce opierała się na rolnictwie, w którym pracowało blisko 80 procent ludności. Istniały wówczas warunki,...poleca84%
Historia

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

ekonomiczny oznaczał zmiany w organizacji produkcji, charakterze przedsiębiorstw, w zasadach kalkulacji produkcji; na przemiany struktury społeczne złożył się spadek znaczenia rzemieślników, chłopów i wielkichpoleca85%
Socjologia

Wstęp do socjologii

• ruchliwość społeczeństwa w wymiarze społecznym i przestrzennym (awanse społeczne ) • społeczeństwo industrialne, świeckie, otwarte na inne kultury, okcydentalne (wzorem cywilizacyjnym jest kultura