profil

Wybierz przedmiot
Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Reakcja utlenianiapoleca85%
Chemia

Mol, prawo Avogadro, Reakcje

Mol - jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro - w równych objętościach różnych gazów, w tych samych...poleca83%
Chemia

Tlen

TLEN Symbol chemiczny O od nazwy łacińskiej oxygenium, pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, masie atomowej 15,9994; należy do grupy tlenowców. Gaz bezbarwny bezwonny i bez smaku, słabo rozpuszczalny w wodzie (w temperaturze 20C 31 cm3...poleca83%
Chemia

Reakcje - podstawowe rodzaje i charakterystyka (II gimnazjum)

1. Reakcja analizy – rekacja chemiczna, podczas której z jednego substratu powstaje kilka produktów. PRZYKŁAD : chlorek sodu -----> chlor+sód 2. Reakcja syntezy – z kilku substratów powstaje jeden produkt PRZYKŁAD : siarka+tlen ----->...poleca78%
Chemia

Utlenianie i redukcja

Utlenienie - polega na podwyższeniu stopnia utle-nienia pierw. (oddawanie elektronów). Redukcja - obniżenie stopnia utlenienia pierw. (przyjmowanie elek-tronów).Reduktor - pod-wyższa swój stopień utle-nienia (oddaje elektrony). Utleniacz - obniża...poleca86%
Chemia

Podstawy

Cała treść zawarta jest w załączniku.poleca79%
Biologia

Na czym polega utlenianie i spalanie?

Spalanie Spalanie - to gwałtowny proces, któremu towarzyszy wydzielanie energii w postaci ciepła i światła np. Spalanie (utlenianie) węgla C O2----->CO2 en.świetlna Spalanie (utl. )magnezu Mg O2------>MgO2 en.cieplna en.świetlna...poleca80%
Chemia

Procesy utlenienia i redukcji

„Zastosowanie procesów utleniania i redukcji.” 1. Utlenienie i redukcja. Reakcją utlenienia-redukcji nazywamy proces, w którym następuje wymiana elektronów między substancją utleniającą a substancją redukującą, na skutek czego atomy...poleca82%
Chemia

Atom i cząsteczka - powtórzenie wiadomości

Otaczające nas przedmioty (ciała fizyczne) są zbudowane z różnych substancji chemicznych. Mieszaniny : Jednorodna – jej...poleca81%
Chemia

Typy reakcji chemicznych

Typy reakcji chemicznych 1. Reakcje syntezy Synteza jest reakcją, w której z dwu lub więcej substancji prostszych powstaje jedna substancja złożona o odmiennych właściwościach chemicznych i fizycznych. A + B ---> AB 2. Reakcje...poleca80%
Chemia

Reakcja utleniania i redukcji

Reakcja utleniania - to reakcja chemiczna w której jakiś atom (lub ich grupa) przechodzi z wyższego na niższy stopień utleniania. W praktyce daną reakcję nazywamy utlenianiem (zwłaszcza w chemii ograniczonej), gdy struktura danego substratu i...