profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ramy czasowe Starożytnościpoleca79%
Język polski

Antyk - Starożytność.

Epoka starożytności to najstarszy okres w dziejach kultury europejskiej. Za jej początek przyjmuje się ten czas, kiedy człowiek zaczął pozostawiać po sobie ślady kultury materialnej(ok. 2000 r.p.n.e.). Antyk jako epoka literacka rozpoczyna się ok....poleca81%
Język polski

Epoki

1. STAROŻYTNOŚĆ – XIII w.p.n.e. – V w. n.e. Homer: Iliada, Odyseja - epos Horacy: Wybudowałem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu - pieśń Sofokles: Antygona – tragedia 2. ŚREDNIOWIECZE – V w. – XV w. Pieśń o Rolandzie – pieśń o czynach...poleca73%
Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

ANTYK Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa...poleca85%
Język polski

Starożytność - pierwszy rozdział naszej kultury

epoce stanowiło wynalezienie pisma. 2. Nazwa epoki Funkcjonują dwie nazwy : starożytność - pojęcie szersze obejmujące wszystkie dawne cywilizacje np. perską, babilońską antyk - pojęcie odnoszące siępoleca85%
Język polski

Starożytność

polskiej. Świat literatury i kultury antycznej. 1. Starożytność ( Antyk , 476) 2. Średniowiecze ( 476 - XV w ) 3. Odrodzenie ( Renesans XV w XVI w ) 4. Barok ( XVII - połowa XVIII w ) 5poleca86%
Język polski

Starożytność

Dlaczego starożytność ? Starożytność lub antyk związana jest z faktem że wszystkie dzieła tego okresu powstały w zamierzchłej przeszłość (w języku łacińskim wyraz „Antiquus” oznacza dawny). Terminówpoleca88%
Historia

Antyk-Średniowiecze

pokolenia na pokolenie. Mówimy zatem o istnieniu kultury orleańskiej. POCZĄTKI ANTYKU Nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpoczyna się starożytność . Odkryciapoleca83%
Język polski

Antyk- ogólna charakterystyka epoki

Antyk (inaczej starożytność ) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r