profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rafał Wojaczek poezjapoleca86%
Język polski

Twórczość J. Twardowskiego, Bursy, Wojaczka, Stachury.

Jan Twardowski „ Oda do rozpaczy„ wyraża przekonanie, iż ból i cierpienia są nieodłączną częścią ludzkiego losu. Wszelkie działania zmierzające do wyeliminowania tych wartości są bezcelowe, gdyż bez nich życie człowieka byłoby nieludzkie. Podmiot...poleca84%
Język polski

Rafał Wojaczek

- Wojaczek z braku świata do zaakceptowania postanowił stworzyć- własny świat, oparty na banku pierworodnych pomysłów - Rozpoczął od zjawisk eschatologicznych, które zamiast kończyć- - inicjują myślenie młodego człowieka, a zamiast przymierzać-...poleca82%
Język polski

Analiza i interpretacja wierszy; E. Stachury pt. "Życie to nie teatr" oraz R. Wojaczka pt. "Prośba"

, wierzy w swoje ideały i przekonania, które manifestuje poprzez swoją twórczość : "wyjdę na przestworza, przecudny stworzę wiersz". Wiersz Rafała Wojaczka "Prośba" porusza podobną tematykę. Tytuł takpoleca82%
Język polski

Analiza i intepretacja wiersza Rafała Wojaczka "Dotknąć..."

wszystkim jednak Wojaczek – samotnik. Wyobcowany, nie potrafiący odnaleźć się w społeczeństwie, nie mogący poradzić sobie z trudnościami świata. Punktem wyjścia w poezji Wojaczka , jak pisze Romualdpoleca84%
Język polski

Czy życie bywa teatrem? "Życie to nie teatr" Edwarda Stachury

Po przeczytaniu i analizie wiersza Edwarda Stachury "Życie to nie teatr" uważam, że w życiu bardzo ważna jest szczerość i naturalność. Gdy tak nie jest zaczyna się "teatr", a nie życie. Mimo topoleca84%
Język polski

Odmienne od tradycyjnych obrazy ojczyzny w wierszach „Pejzaż” Stanisława Grochowiaka i „Ojczyzna” Rafała Wojaczka.

Wiersze Stanisława Grochowiaka „Pejzaż” oraz Rafała Wojaczka „Ojczyzna” mówią o dobrze nam znanej ojczyźnie i są próbą oddania subiektywnych odczuć łączących się z tą wartością. O ojczyźnie pisałpoleca89%
Język polski

„Kobieta i kobiecość, niewiasta widziana oczami mężczyzny”. Rozwiń zagadnienie, odwołaj się do tekstów Wisławy Szymborskiej oraz Rafała Wojaczka.

płci przeciwnej czuje się mniej atrakcyjna. Natomiast w wierszu Rafała Wojaczka „Kobiecość” podmiotowi lirycznemu wydaje się, że musi być kobietą i mieć wszystkie kobiece walory. Uroda