profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pytania o Pana Tadeuszapoleca84%
Język polski

"Pan Tadeusz" - praca klasowa.

Imię i nazwisko…………………………... PRACA KLASOWA „Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.” 1. Tekst dotyczący biografii Adama Mickiewicza (0-15) …….grudnia………r. w...poleca83%
Język polski

Praca klasowa - "Pan Tadeusz"

Przedstawiam pracę klasową (podstawowe zagadnienia) z lektury "Pana Tadeusza" w III gimnazjum. Cały tekst znajduje się w załączniku. Polecampoleca84%
Filozofia

Marksizm. Marks i Engels.

. Stopniowo zaostrzała się walka klasowa , co spowodowało wykształcenie się formy feudalnej. Miejsce niewolnika zajął poddany, a właściciela niewolników pan feudalny. Ziemia staje się podstawą produkcji