profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Psychoanalityczna koncepcja człowiekapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Wybrane zagadnienia na ustna mature z Wosu

1.Cechy społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo obywatelskie było: - wzorem - -utopijnym modelem opartych na rynkowych podstawach społeczeństwa pełnoletnich, równouprawnionych i wolnych obywateli. Obywatelstwo oznaczało aktywny...poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Matura ustna z WOS-u

Wiedza o Społeczeństwie Człowiek w społeczeństwie 1.Człowiek w społeczeństwie (człowiek jako istota społeczna, człowiek jako jednostka - tożsamość, mentalność, wartości, potrzeby, postawy, modele osobowości) Człowiek jest istotą społeczną -...poleca85%
Edukacja europejska

Wybrane zagadnienia z Unii Europejskiej (UE)

W załączniku macie kilka zagadnień co do UE , mi się przydały na egzamin - komuś mogą z WOSu :) PzDrpoleca77%
Wiedza o społeczeństwie

Przykładowy test z wosu dział prawo

TEST Z WOSu PRAWO W pytaniach zamkniętych jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Czytaj uważnie pytania. Powodzenia! 1. Wyjaśnij pojęcie prawapoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia na ustny egzamin dojrzałości - 2002 - dla Technikum 5cio-letnich Zawodowych.

1. Człowiek jako istota społeczna (wyjaśnienie pojęć: osobowość, tożsamość, mentalność) 2. Klasyfikacja wartości regulujących życie społeczne i omówienie 3. Podział potrzeb wyznaczających cele wpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

WOS - ściąga

) 4.Prezydium Sejmu stanowi. (Marszałek i Wicemarszałkowie) 5.Ile lat trwa NIK(6), RPO(5), TS(4), TK(4). 6.Napisz różne kompetencje TK. (Orzekanie o zgodności z konst. RP ustaw, umówpoleca91%
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga na mature

PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO i na wniosek KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA mianuje wszystkich sędziów w Polsce (nominacje z rąk samego prezydenta) © powołuje członków KRAJOWEJ RADY I RADIOFONII I