profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Pseudonim

poleca29%
Słownik motywów literackich

Konspiracja

Postaci konspiratorów, związane z naszą burzliwą historią, pojawiają się dość często w literaturze. Działają w konspiracji ci, którzy udzielają się w tajnych, nielegalnych z punktu widzenia władzy organizacjach, spiskują przeciw rządom okupacyjnym, prowadzą rewolucyjną działalność... Konspiracja wymusza tajne miejsca spotkań, system umówionych, nierozumianych przez osoby niewtajemniczone znaków, pseudonimy...poleca85%
Język polski

BiTTa - charakterystyka, ale tak naprawdę o kim?

Charakteryzowana przeze mnie postać nazywa się BiTTa. Ten pseudonim pochodzi od imienia Beata. Piszę o niej, ponieważ nigdzie więcej na świecie nie znajdę tak bliskiego i opiekuńczego się mną „głosu”. Jej głosu. Jest szczególnie wartościową...poleca85%
Pedagogika

Subkultury młodzieżowe

Młodzi ludzie często narażeni są na uczucie osamotnienia. Szczególnie w trudnym okresie dojrzewania są takie momenty, kiedy wszystko zaczyna się załamywać. Najczęściej wtedy młody człowiek traci zaufanie do swoich rodziców i całego dorosłego...poleca85%
Język polski

Konspiracyjna działalność kulturalna.

Rzeczywiste życie kulturalne narodu rozwijało się w warunkach ścisłej konspiracji. Związane było z działalnością organizacji walki podziemnej. Powstał rozbudowany system tajnego nauczaniapoleca85%
Historia

Narodowa konspiracja polityczna i wojskowa w okupowanej Polsce

Z trzech głównych stronnictw przedwojennej opozycji stosunkowo najłatwiej w fazę działalności konspiracyjnej weszło Stronnictwo Narodowe. Już 13 października 1939 roku w Warszawie odbyło siępoleca85%
Historia

Rabacja chłopska i Powstanie Styczniowe.

W lutym 1864 r wybuchło Pow. Styczniowe. Zakończyło się klęską a Kraków został włączony do zaboru Austriackiego. Galicji w okolicach Krakowa i Tarnowa doszło do wystąpień chłopskich przeciwkopoleca85%
Historia

Główne kierunki polityczne, a sprawa niepodległości.

wnioski z doświadczeń rewolucyjnych z 1905-1907 r., postanowił zająć się długofalowym przygotowaniem szeregów powstańczych. Konspiracja w jakiej działał Piłsudski sprawiła, że nie można teraz dokładniepoleca85%
Historia

Powstanie Styczniowe

czerwonymi, opowiadała się za podjęciem otwartej walki i przystąpiła do przygotowywania powstania. W końcu 1862 r. konspiracja czerwonych obejmowała ok. 20-25 tys. członków i planowała przeprowadzenie