profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Przywilej warckipoleca91%
Historia

Przywileje szlacheckie

Data Nazwa Kto i dlaczego nadał Jakie przywileje 1374r. Koszycki Ludwig Węgierski, ponieważ chciał obsadzić na tronie swoje córki. -zwolnienie z podatku poradlnego, -obniżenie podatku od ziemi do 2gr, -zwolnienie z budowana twierdz...poleca89%
Historia

Szlachta,chłopi w wieku XVI

Zwiększenie zapotrzebowania na produkty rolnicze,wzrost cen ,większa opłacalność produkcji, wzrost aktywności szlachty na polu produkcyjnym , gdyż nie mogla utrzymywać się już z łupów wojennych . Szalchta zajęla się produkcją zboża i hodowlą...poleca85%
Historia

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ.

W każdym ustroju istnieją dwa elementy: uprawnienia osoby i sposób sprawowania władzy. W prawie rzymskim na bazie którego ukształtowały się systemy ustrojowe Europy zach. i środkowej rozróżnia się dwa elementy: własność prywatną i władzę...poleca85%
Historia

Pozycja szlachty w życiu politycznym i gospodarczym Polski w XV i XVI wieku

W wieku piętnastym, gdy Europa zbliżała się już do końca epoki średniowiecza, upowszechniło się samo pojęcie stanu szlacheckiego, wypierając określenie stanu rycerskiego. Utworzyła się w ten sposób uprzywilejowana i w zasadzie zamknięta grupa...poleca81%
Historia

Przywileje Szlacheckie

przywileje ...poleca85%
Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie 1374r. - Koszycki - Ludwik Węgierski - Król nie mógł ustanawiać nowych podatków bez zgody rycerstwa. 1422r. - Czerwiński - Władysław Jagiełło - król nie mógł konfiskowaćpoleca85%
Historia

Trzy Przywileje szlacheckie

niewoli. Zamki warowne od tej pory budowano na koszt króla PRZYWILEJE JEDLIŃSKO-KRAKOWSKIE - 1430 i 1433 Nadany przez: Władysława Jagiełłę Opis: Przywilej został sformułowany w 1425 roku w Brześciupoleca85%
Historia

Demokracja szlachecka. Przywileje szlacheckie.

Panujący:Aleksander Jagiellonczyk Postanowienia:Od tej pory nic nowego nie można było ustanowić bez zgody obu izb. Nie są to wszystkie przywileje , ale jedne z bardziej istotnych. Można łatwo to zapisac w postaci tabelki.poleca77%
Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie SZLACHTA W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację „panów” i niższą szlachtę: a) gołota – zajmowała najniższą pozycję; była to szlachta nie