profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przywilej krakowski 1433poleca81%
Historia

Przywileje szlacheckie

Rok Kto wydał? Postanowienia Dlaczego został wydany? 1374 - przywilej koszycki Ludwik Węgierski Obniżenie podatku poradlnego do 2 groszy z łana chłopskiego, zwolnienie z obowiązku budowy i naprawy zamków, odszkodowanie z udział szlachty w...poleca84%
Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje Szlacheckie w Polsce L.p. Data Władca Miejscowość lub nazwa Postanowienia 1. 1374 L. Andegaweński Koszyce Zmniejszenie podatku szlachcie, rezygnacja króla z prawa stancji, odszkodowanie dla wojska toczącego wojnę poza granicami...poleca81%
Historia

Przywileje Szlacheckie

przywileje ...poleca84%
Historia

Trzy Przywileje szlacheckie

niewoli. Zamki warowne od tej pory budowano na koszt króla PRZYWILEJE JEDLIŃSKO-KRAKOWSKIE - 1430 i 1433 Nadany przez: Władysława Jagiełłę Opis: Przywilej został sformułowany w 1425 roku w Brześciupoleca83%
Historia

Przywileje w XV wieku

Przywileje szlachty w XV wieku. Wszystko zrobione w tabelce w MsWord.poleca85%
Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie 1374r. - Koszycki - Ludwik Węgierski - Król nie mógł ustanawiać nowych podatków bez zgody rycerstwa. 1422r. - Czerwiński - Władysław Jagiełło - król nie mógł konfiskowaćpoleca85%
Historia

Przywileje szlacheckie

PRZYWILEJE :  Statut piotrkowski (1496) - został nadany przez Jana I Olbrachta; był to przywilej gospodarczy: - zwalniał szalchtę od ceł za przywożone towary - wieś mógł opuścić w ciągu roku tylko