profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Przywilej czerwieński 1422poleca91%
Historia

Przywileje szlacheckie

Data Nazwa Kto i dlaczego nadał Jakie przywileje 1374r. Koszycki Ludwig Węgierski, ponieważ chciał obsadzić na tronie swoje córki. -zwolnienie z podatku poradlnego, -obniżenie podatku od ziemi do 2gr, -zwolnienie z budowana twierdz...poleca89%
Historia

Historia - daty - XVw

1400 odnowienie uniwersytetu w Krakowie 1401 unia z Litwą w Wilnie i Radomiu 29 VIII 1403- ksi??? s?upski Bogus?aw VIII sk?ada ho?d Jagielle- zobo-wi?za? si? wystawi? 100 kopijków w razie wojny. 1407- zakon nak?ada c?o funtowe od wagi...poleca83%
Historia

Przywileje w XV wieku

Przywileje szlachty w XV wieku. Wszystko zrobione w tabelce w MsWord.poleca81%
Historia

Przywileje Szlacheckie

przywileje ...poleca85%
Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie 1374r. - Koszycki - Ludwik Węgierski - Król nie mógł ustanawiać nowych podatków bez zgody rycerstwa. 1422r. - Czerwiński - Władysław Jagiełło - król nie mógł konfiskowaćpoleca85%
Historia

Trzy Przywileje szlacheckie

niewoli. Zamki warowne od tej pory budowano na koszt króla PRZYWILEJE JEDLIŃSKO-KRAKOWSKIE - 1430 i 1433 Nadany przez: Władysława Jagiełłę Opis: Przywilej został sformułowany w 1425 roku w Brześciupoleca85%
Historia

Demokracja szlachecka. Przywileje szlacheckie.

Panujący:Aleksander Jagiellonczyk Postanowienia:Od tej pory nic nowego nie można było ustanowić bez zgody obu izb. Nie są to wszystkie przywileje , ale jedne z bardziej istotnych. Można łatwo to zapisac w postaci tabelki.poleca77%
Historia

Przywileje szlacheckie

Przywileje szlacheckie SZLACHTA W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację „panów” i niższą szlachtę: a) gołota – zajmowała najniższą pozycję; była to szlachta nie