profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące swobody przymusu wychowaniapoleca85%
Pedagogika

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych

Przeanalizuj relacje : swoboda, przymus, wychowanie. Przytocz poglądy wybranych pedagogów dotyczące tych kategorii pedagogicznych. Swoboda to możliwość postępowania, zachowania się według własnej woli bez konieczności ulegania przymusowi, brak...poleca90%
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego uważa się, że sprawnie działający samorząd gminy zapewnia jednostką i grupą społeczności lokalnych możliwości rozwoju i zaspokajania ich potrzeb? Przytocz argumenty

społeczności to: · Gospodarka komunalna i mieszkaniowa, · Administracja, · Oświata i wychowanie , · Kultura, · Zdrowie, · Opieka społeczna, · Kultura fizyczna i sport, · Leśnictwo. Gminapoleca84%
Język polski

"Miłość i przyjaźń przytocz argumenty z filmu i literatury"

Miłość i przyjaźń tak niewielkie rzeczy, a różnią się od siebie wieloma cechami. Miłość to głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś. Umiłowanie i kochanie kogoś, który jest bliski sercu. Z miłościąpoleca85%
Język polski

Przeanalizuj powyższy fragment „ Świętoszka ” Moliera jako ilustrację odmiennych doktryn religijnych i filozoficznych. Odwołując się do całego utworu, określ ich wartość moralną

Damisa wspierane przez pokojówkę Dorynę, które ma na calu zdemaskowanie obłudy Świętoszka ). Bohaterowie „ Świętoszka” przez swoje wypowiedzi i działania ilustrują odmienne poglądy religijne ipoleca86%
Język polski

„Posiłek jest porą, kiedy radość ze spożywania łączy się z radością ze spotkania”. Przeanalizuj słuszność tych słów, przywołując konkretne przykłady z literatury, własnych obserwacji.

Posiłek ma za zadanie dostarczyć nam podstawowych składników odżywczych, ale czy tylko? Już od starożytności nawet sprawy wagi państwowej omawiane są przy ucztach, balach, kolacjach. Ten zwyczajpoleca88%
Język polski

Na podstawie fragmentów prozy Jerzego Andrzejewskiego, Zofii Nałkowskiej i Tadeusza Borowskiego przeanalizuj, w jaki sposób autorzy ci przedstawili wojnę i okupację.

Jerzy Andrzejewski, Zofia Nałkowska oraz Tadeusz Borowski w swoich utworach podejmowali tematykę wojenną oraz czasy okupacji. Opowiadanie Jerzego Andrzejewskiego „ Przed sądem” powstało w 1941 roku