profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Przystosowanie roślin do życia na lądziepoleca85%
Biologia

Mszaki (Bryophyta)

Życie powstało w środowisku wodnym. W wodach ukształtował się pierwsze (bardzo proste) formy roślin i zwierząt. Rośliny wodne czerpały substancje odżywcze ze wszechobecnej wody, która również utrzymywałą je na powierzchni lub w toni, tak że nie...poleca85%
Biologia

Pojęcia biologiczne

46. ZDEFINIUJ POJĘCIA: zoospora – inaczej pływka, to organ bezpłciowego rozmnażania się glonów, śluzowców i grzybów niższych. Najczęściej jest to haploidalna komórka poruszająca się w wodzie za pomocą wici lub rzęsek, naga i ruchliwa. Tworzą się...poleca76%
Biologia

Przystosowanie roślin do życia na lądzie

Rośliny od tysiącleci służyły człowiekowi za pokarm, opał, budulec wreszcie surowiec włókienniczy, jako lek i ozdoba. Człowiek poznawał je stopniowo w miarę rozwoju różnych dyscyplin botaniki oraz doskonalenia się narzędzi technicznych. Przy...poleca85%
Biologia

Wyjście roślin na ląd

„Wyjście roślin na ląd”. Rośliny od tysiącleci służyły człowiekowi za pokarm, opał, budulec wreszcie surowiec włókienniczy, jako lek i ozdoba. Człowiek poznawał je stopniowo w miarę rozwoju różnych dyscyplin botaniki oraz...poleca85%
Biologia

Mszaki - ogólna charakterystyka.

KRÓLESTWO: Mszaki – rośliny lądowe, w których cyklu życiowym przeważa gametofit, sporofit zaś jest krótkotrwały i uzależniony od gametofitu, brak zdrewniałych komórek przewodzących wodę (naczyńpoleca85%
Biologia

Mszaki

WYSTEPOWANIE I ZNACZENIE MSZAKÓW MSZAKI ( Bryophyta ) Gromada rodniowców, obejmująca drobne rośliny zarodnikowe, które zamiast korzeni mają chwytki. Dzielimy je na 2 klasy: mchy i wątrobowcepoleca85%
Biologia

Rośliny telomowe, mszaki.

przewodzacymi. Maszaki( Bryophyta )-gromada:porostnicowate,jungermaniowe, mchy,>watrobowce.U maszakow wystepuje przewaga gametofitu(pokolenie haploidalne 1n) nad sporofitem(pokolenie diploidalene 2npoleca84%
Biologia

Sinice, glony, porosty, mszaki, paprotniki.

, dachach; przyrost mają b. powolny; wytwarzają tzw. kwasy porostowe, które powodują niekiedy jaskrawe zabarwienie plech i owocników. MSZAKI , Bryophyta , dzielą się na 3 klasy: glewiki, wątrobowce ipoleca85%
Biologia

Porównanie przemiany pokoleń maszaków i paprotników

(mikrospory). MSZAKI ( Bryophyta ) Jest to gromada (u niektórych systematyków-typ) roślin zarodkowych, licząca ponad 25 tys