profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przypowieści ewangeliczne przykłady miłości i wiary w człowiekapoleca85%
Język polski

Miłość-przesłanie Biblii

Historia miłości jest tak długa jak dzieje ludzkości. To uczucie towarzyszy nam przez całe życie od dzieciństwa, aż do śmierci. Temat ten zaczyna istnieć w twórczości starożytnej i istnieje do chwili obecnej. Biblia to tekst o szczególnym...poleca89%
Język polski

W najstarszych utworach świata dostrzegano już miłość jako wartość najwyższą

przeze mnie argumentem będzie miłość Boga do człowieka.. Chciałbym jednak na początek przytoczyć cytat z biblii : „Potem Bóg rzekł: Uczyńmy człowieka na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami ipoleca85%
Język polski

Biblijne przesłanie.

podkreślić wybór etyczny. Zachowanie "pionu moralnego", postawa wyprostowana to odmówienie pój- ścia na kompromis. Takie jest przesłanie Herberta, poety - moralisty: miłość i wiara w człowiekapoleca85%
Język polski

„Czego nauczyliśmy się od starożytnych? Etyka i moralność w Biblii i przypowieściach”.

przypowieść. Spotykamy się tutaj także z miłosierdziem. Kolejne zagadnienie dotyczy miłości. Możemy przytoczyć tym razem przypowieść o ?Synu marnotrawnym?. Przypowieść o ?Synu marnotrawnym?, gdzie miłośćpoleca88%
Język polski

Mądrość biblijna a światopogląd współczesnego młodego obywatela zjednoczonej Europy

postawą Hioba. On otrzymał wynagrodzenie za swoją pokorę, wytrwałość i miłość do Boga. Jaką zapłatę da Bóg ludziom, którzy nie rozumieją sensu cierpienia? Jeżeli Bóg wystawia nas na próbę, chce, abyśmypoleca85%
Język polski

Bohaterowie biblijni jako symbole uniwersalnych wartości

szczęśliwi i ważni, ktoś kto kocha potrafi przezwyciężyć własny egoizm – pragnie dawać a nie tylko brać. Definicja miłości jest zawarta także w Biblii , w Liście św. Pawła : „ Miłość jest, łaskawa