profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Przypowieść o Wieży Babelpoleca89%
Język polski

„Ludzie są jak góry: wielcy wydają się z bliska mniejsi, a mali więksi.”

Ludzie już od początków swego istnienia dążyli do doskonałości i do objęcia jak największej władzy nad światem, do panowania nad nim. Człowiek w miarę swojej ewolucji posiadł większą wiedzę o życiu, rzadziej wahał się, pokonując niebezpieczeństwa....poleca85%
Język polski

Czy to postęp czy to błąd? Odnosząc się do przekazu Biblijnego i tekstu piosenki, wyraź swoją opinię na temat ,,Zbudowania wieży Babel”.

Moim zdaniem zbudowanie wieży Babel, miało dobre i złe strony. Biblijna baszta odzwierciedlała ludzką pychę i egoizm. Była symbolem chęci przewyższenia Boga. Ludzie pragnęli być jedynymi osobami panującymi na ziemi i wszystkie dobra naturalne...poleca85%
Język polski

Czy słowa poety "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą” wydają Ci się słuszne?

Powyższe słowa Jana Twardowskiego nasuwają mi smutne skojarzenia ze śmiercią, ostatnim pożegnaniem, cmentarzem. Myślę, że często zdarza się , iż ludzie dopiero podczas pogrzebu kogoś bliskiego widząpoleca74%
Język polski

"Hobbit czyli tam i z powrotem" - opis postaci.

Opis postaci występujących w książce : Hobbici - są małymi ludźmi mniejszymi od krasnoludów, którzy wiedli spokojne życie w swoich norach, unikali przygód, lubili ubierać się na kolorowo ( zazwyczajpoleca85%
Religia

Powtórka wiedzy lektora

ksiąg + NT – 27 ksiąg = 73 13. Prorocy więksi : Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Daniel Prorocy mniejsi : Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Maliachiasz.poleca84%
Język polski

Hobbici.

Hobbici są więksi od liliputów, aczkolwiek mniejsi od krasnoludów. Chociaż nie lubią bez potrzeby się śpieszyć, potrafią poruszać się zwinnie i bezszelestnie. Nieuchwytność swą zawdzięczają jedyniepoleca84%
Język polski

Ikar.

; „…żarem niechcący potrąca i zrzuca bezwiednie - w nic”. Wtedy spadając Ikar zaczyna racjonalnie myśleć. Ludzie robią się coraz więksi , świątynie monumentalne a Bogowie najdoskonalsi. A On jest coraz mniej