profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Przyczyny wybuchu III powstania śląskiegopoleca85%
Historia

Trzecie powstanie śląskie

Trzecie powstanie (2/3 V-28 VI 1921), o największym zasięgu, zostało poprzedzone strajkiem powszechnym. Związane było z niepomyślnym wynikiem plebiscytu i zamiarem państw Koalicji (głównie Wielkiej Brytanii i Włoch) przyznania Niemcom całego...poleca83%
Historia

Trzecie powstanie śląskie

Przyczyny wybuchu III powstania śląskiego III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadzonego 20 marca 1921 roku, proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i Włoch...poleca85%
Historia

Powstania Śląskie.

na dotychczasowym układzie klasowym. W nocy z dnia 16 na 17 sierpni 1919 roku wybuchło pierwsze powstanie śląskie , obejmujące wschodnia część Górnego Śląska. Następnej nocy rozszerzyło się ono napoleca85%
Historia

Powstania Śląskie

opuściły teren plebiscytowego obszaru w dniu 5 lipca. W ten sposób Trzecie Powstanie Śląskie zostało zakończone. Podział Górnego Śląska Latem 1921 roku między państwami Ententy toczyłpoleca85%
Historia

Sprawa Górnego Śląska po odzyskaniu niepodległości przez państwo polskie. Powstania Śląskie

rząd warszawski pohamowały powstańców. Po ogłoszeniu postanowień traktatu na Górnym Śląsku rozpoczął się strajk powszechny, a 17.08.1919 r. wybuchło I Powstanie Śląskie . Siły powstańcze były jednakpoleca83%
Historia

Powstania śląskie

wtedy propozycje, aby Polsce przyznać jedynie powiaty: rybnicki, pszczyński i część katowickiego, a cały Górny Okręg Przemysłowy pozostawić Niemcom. Trzecie powstanie śląskie 

2/3 maja–11poleca85%
Historia

Klasa 8 wrzesień-listopad

. Odpowiedzią było trzecie Powstanie Śląskie które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921r. ,dyktatorem tego powstania został Wojciech Korfanty. 28.06.1921r. zawarto zawieszenie broni. Po podpisa-niu układu