profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przyczyny rewolucji przemysłowejpoleca81%
Historia

Rewolucja przemysłowa - przyczyny i skutki

Rewolucja przemysłowa- przejście od pracy ręcznej do pracy maszyn (od manufaktury) do fabryki. Przyczyny rewolucji przemysłowej - wynalezienie maszyny parowej; - wzrost liczby ludności; - wzrost zapotrzebowania na towary; - człowiek...poleca81%
Historia

Przemysł i skutki rewolucji przemysłowej na świecie w XIX wieku

Zagadnienie historyczne określane w słownikach i encyklopediach mianem rewolucji przemysłowej ma swoje chronologiczne korzenie w końcu XVIII wieku, a cały proces trwał do końca I połowy XIX wieku, gdzieniegdzie nawet dłużej. Rewolucją...poleca84%
Historia

Rewolucja Przemysłowa

Rewolucja (z wczesnośredniowiecznej łaciny revolutio – przewrót) – znacząca zmiana, która zazwyczaj zachodzi w stosunkowo krótkim okresie. Różnie definiowane rewolucje wybuchały w całej historii ludzkości. Różnią się one w zależności od ilości ich...poleca85%
Historia

Rewolucja przemysłowa

przemysłowa objęła bardziej zacofane i mniej ważne gałęzie przemysłu, wyraźne też stały się jej społeczne skutki . Związki gospodarcze poszczególnych zaborów z różnymi rynkami ogólnopaństwowymi sprawiły, żepoleca81%
Historia

Rewolucja Przemysłowa w XIX wieku

Rewolucja Przemysłowa w XIX wieku Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i byłpoleca80%
Historia

Rewolucja przemysłowa

REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA , przewrót przemysłowy, całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowejpoleca88%
Historia

Rewolucja przemysłowa w Anglii na przełomie XVIII i XIX wieku

rozwój intelektualny społeczeństwa, co dało efekt w postaci zwiększenia procesów urbanizacji. Tak, więc można powiedzieć, iż rewolucja przemysłowa w Anglii stanowiła szereg zmian zarówno w technice ipoleca85%
Język polski

Rewolucja w literaturze - plan ramowy

zmiana (np. rewolucja obyczajowa, przemysłowa , techniczna), w znaczeniu węższym – gwałtowna zmiana ustroju politycznego i organizacji społecznych, odbywa się przy znacznym zaangażowaniu społeczeństwa i