profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przewrót technicznypoleca80%
Historia

Przemysł i skutki rewolucji przemysłowej na świecie w XIX wieku

Zagadnienie historyczne określane w słownikach i encyklopediach mianem rewolucji przemysłowej ma swoje chronologiczne korzenie w końcu XVIII wieku, a cały proces trwał do końca I połowy XIX wieku, gdzieniegdzie nawet dłużej. Rewolucją...poleca75%
Historia

Wynalazki i udoskonalenia rewolucji przemysłowej czyli zmiany gospodarcze na świecie w I i II połowie XIX wieku

Celem mojej pracy jest opisanie wynalazków i udoskonaleń I i II rewolucji przemysłowej na świecie oraz przyczyn , przebiegu i skutków. Rewolucja ta miała miejsce w I i II poł. XIXw. przede wszystkimpoleca81%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

rewolucji przemysłowej przypadała na pierwszą połowę XIX stulecia, a przodującą rolę odgrywał przemysł włókienniczy. W końcu lat 40. powstał w Łodzi ważny ośrodek przemysłu bawełnianego, korzystający zpoleca84%
Historia

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

technicznej, która rozpoczęła się w latach 70. XIX w . ( przemysł ). Na ziemiach polskich można wyróżnić 3 fazy rewolucji przemysłowej . Pierwsza faza to okres prób wprowadzenia nowej techniki, częstopoleca81%
Historia

Rewolucja Przemysłowa w XIX wieku

Rewolucja Przemysłowa w XIX wieku Rewolucja przemysłowa to proces zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych, który został zapoczątkowany na przełomie XVIII i XIX wieku w Anglii i byłpoleca85%
Geografia

Rola lasów na świecie

zachodzą od wielu stuleci, jednak istotny ich wpływ na równowagę ekologiczną można zaobserwować dopiero od 2 połowy XIX wieku , to znaczy od czasów rewolucji przemysłowej . Tropikalne lasy deszczowe