profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Przestrogi Anioła Stróżapoleca85%
Język polski

Obrachunek z poezją romantyczną w dramacie Z. Krasińskiego "Nie-Boska Komedia".

"Dramat rodzinny" ma za głównytemat obrachunek z poezją. W poezji romantycznej Krasiński dostrzegał wiele piękna zewnętrznego, nie potwierdzonego prawdziwością życia poety - twórcy, wiele sztucznej poetyczności, odrewania od...poleca85%
Język polski

Dramat rodzinny w "Nie-Boskiej komedii".

"Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego podzielona jest na 4 części, z czego pierwsze dwie odnoszą się do problemu poety i poezji oraz związanym z tym problemem rodzinnym Męża; następne dwie odnoszą się do walki miedzy obozami...poleca85%
Język polski

Powtórka do matury.

rodzinny i dramat o rewolucji jako tematy " Nie -Boskiej komedii" Z . Krasińskiego . 16. Różnorodność i oryginalność poezji C.K. Norwida. Kiedy doceniono jego twórczość? 17. A. Fredro i problematyka jegopoleca87%
Język polski

"Wesele" jako bolesny obrachunek poety ze współczesnością.

wykpił modę chłopomańską w dramacie . Stworzył sytuację dającą przygnębiający obraz społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Inteligencka szlachta i chłopi czują się sobie obcy i nie zmieniają