profil

Język polski (2)
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przesądy klasowepoleca85%
Język polski

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku.

Chłop i wieś w znanych utworach XIX i początku XX wieku. Na przełomie XIX i XX wieku we wszystkich dziedzinach życia polskiego przenikało głębokie niezadowolenie z panujących stosunków społeczno ? politycznych i kulturalnych. Niektórzy poeci i...poleca82%
Język polski

Obraz rewolucjonistów i arystokratów w dramacie Zygmunta Krasińskiego pt. "Nie Boska Komedia".

Wiek XIX zapisał się na kartach historii, jako okres walk na tle klasowym. Wielka Rewolucja Francuska, której początek datujemy na rok 1789, rozpoczęła nowy okres w dziejach Europy. Wraz ze zburzeniem Bastylii przez wzburzoną ludność Paryża,...