profil

Wybierz przedmiot
Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Przeróbka ropy naftowej

poleca60%
Chemia

Metody otrzymywania wybranych alkanów

synteza metanu z pierwiastków w ściśle określonych warunkach: C + 2 H 2 → CH4 otrzymywanie metanu z gazu syntezowego: CO + 3 H 2 → CH 4 + H 2 O hydroliza węgliku glinu: Al 4 C 3 + 12 H 2 O → 3 CH 4 + 4 Al(OH) 3 reakcja węgliku glinu z kwasem solnym: Al 4 C 3 + 12 HCl → 4 AlCl 3 + 3 CH 4 stapianie octanu sodu z wodorotlenkiem sodu: CH 3 COONa + NaOH → CH 4 + Na 2 CO 3 przeróbka ropy naftowej i gazu ziemnego.poleca84%
Chemia

Ropa Naftowa

Ropa naftowa jest mieszaniną węglowodorów, w skład której głównie wchodzą parafiny (alkany), nafteny (cykloalkany), olefiny (alkeny) i węglowodory aromatyczne. Pozostałość, do około 20% stanowią związki organiczne zawierające tlen, azot lub...poleca83%
Chemia

Ropa naftowa i zastosowanie polimerów

Po wydobyciu ropy naftowej jest ona poddawana procesowi destylacji. Ropę wprowadza się do pieca destylacyjnego, który pokazany jest na rysunku obok , i podgrzewa do ok. 350oC. Dzięki różnicom temperatur wrzenia poszczególnych substancji ropy...poleca84%
Chemia

Procesy rozkładowe w przeróbce ropy naftowej

REFORMING, reformowanie - proces izomeryzacji węglowodorów o prostych łańcuchach do węglowodorów rozgałęzionych oraz odwodornianie, cyklizacja i aromatyzacja alkanów, prowadzony w wys. temp. (ok.500C) i pod ciśn. 1-3 MPa w obecności...poleca85%
Chemia

Ropa naftowa

Z chemicznego punktu widzenia ropa naftowa to mieszanina różnych węglowodorów. W węglowodorach stałych rozpuszczone są węglowodory ciekłe i gazowe. W skład ropy naftowej wchodzi wiele pierwiastków. Są to głównie niemetale, ale znaleźć tam można...poleca83%
Chemia

Ropa naftowa

ROPA NAFTOWA Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także org. związki siarki, tlenu, azotu, związki metaloorg. oraz składniki miner.: związki żelaza, krzemu,...poleca81%
Chemia

Ropa naftowa- właściwości, przeróbka i zastosowanie

1. Ropa naftowa-zwana olejem skalnym powstała ze szczątków organicznych ok.500mln.lat temu. 2.Właściwości Ropy Naftowej: -Ciecz olejista -Barwy od jasno brunatnej do czarnej -Charakterystyczny zapach -Jest palna -Ma gęstość...poleca84%
Chemia

Przeróbka ropy naftowej

Ropą naftową nazywamy mieszanine węglowodorów (alkanów,cykloalkanów,arenów),kwasów karboksylowych,fenoli,tioalkoholi,pochodnych tiofenu,azotowych związków heterocyklicznych,żywic,zwiazków metaloorganicznych.Ropa ma barwe brązową lub czarną...poleca83%
Chemia

Ropa naftowa - właściwości i przeróbka

Ropa naftowa, czyli olej skalny, jest najważniejszym surowcem węglowodorowym do otrzymywania cennych produktów przemysłowych, np. benzyny, nafty, olejów smarowych, parafiny. Mimo że źródła jej znane były już w starożytności, to jednak rozwój...poleca72%
Chemia

Destylacja ropy naftowej

Temat: PRZEDSTAW PROCES DESTYLACJI ROPY NAFTOWEJ ORAZ ZCHARAKTERYZUJ PRODUKTY DESTYLACJI I PRZEDSTAW ICH ZASTOSOWANIE. ROPA NAFTOWA Ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych...