profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przepisy prawne dotyczące ochrony środowiskapoleca85%
Prawo

Zakres przedmiotowy prawnej ochrony środowiska

Ochroną środowiska interesują się dziś dość szerokie kręgi społeczeństwa, jak również coraz więcej pracowników nauki. Jest to tendencja słuszna, ponieważ każdy podlega wpływom środowiska i od niego zależy. Jeśli chcemy...poleca85%
Prawo administracyjne

Prawo ochrony środowiska ściąga

1) Co to jest ochrona środowiska? Art. 3. 13. Ilekroć w ustawie jest mowa o ochronie środowiska - rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta polega w...poleca85%
Zarządzanie

Zarządzanie środowiskiem

odpowiedzialnym za kontrolę jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – w randze wiceministra. Zakres przedmiotowy : 1. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska , · Kontrola przestrzeganiapoleca85%
Prawo gospodarcze

Opracowanie pytań na egzamin z prawa gospodarczego publicznego

podlegające ochronie ze strony państwa, 3)formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 4) zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych, 5)organizację ipoleca87%
Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze- materiały do egzaminu

ochronie ze strony państwa. 3) formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej. 4) zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych . 5) organizację i formypoleca86%
Pedagogika

Polityka społeczna - zagadnienia

2. Zakres przedmiotowy polityki społecznej. Wg prof. W. Szuberta · Polityka ludnościowa i rodzinna · Polityka zatrudnienia · Polityka mieszkaniowa · Polityka ochrony zdrowia · Politykapoleca84%
Biologia

Etyka środowiskowa a edukacja ekologiczna

niszczenia środowiska przyrodniczego. Spośród wszystkich odmian etyki środowiskowej etyka holistyczna obejmuje najbardziej obszerny zakres przedmiotowy , gdyż w swoich rozważaniach uwzględnia nie tylko