profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przemiany wsi polskiejpoleca83%
Historia

Przemiany cywilizacyjne i społeczne na ziemiach polskich.

Przemiany na wsi i w mieście Zniesienie poddaństwa, likwidacja pańszczyzny oraz uwłaszczenie chłopów spowodowały, że chłopi stawali się właścicielami uprawianej przez siebie ziemi, uzyskiwali podstawowe prawa obywatelskie m.in. podlegali...poleca84%
Historia

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

ekonomiczny oznaczał zmiany w organizacji produkcji, charakterze przedsiębiorstw, w zasadach kalkulacji produkcji; na przemiany struktury społeczne złożył się spadek znaczenia rzemieślników, chłopów i wielkichpoleca85%
Socjologia

Wstęp do socjologii

• ruchliwość społeczeństwa w wymiarze społecznym i przestrzennym (awanse społeczne ) • społeczeństwo industrialne, świeckie, otwarte na inne kultury, okcydentalne (wzorem cywilizacyjnym jest kultura