profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przemiany przemysłu w Polscepoleca85%
Geografia

Współczesne przemiany polskiego przemysłu

Przejście z gospodarki centralnie planowanej na wolny rynek wymaga sporych zmian w strukturze własności przedsiębiorstw i ich zarządzaniu. Polski przemysł zaczęto prywatyzować po uchwaleniu ustawy 13 lipca 1990r. Prywatyzacja może być dokonywana:...poleca87%
Geografia

Tarnobrzeg; historia; powstanie; lata współczesne

się miasteczkiem powiatowym. Okres stagnacji zakończyło odkrycie bogatych złóż siarki w latach 50-tych. Tarnobrzeg z czasem stał się głównym ośrodkiem polskiego przemysłu chemicznego, przyciągającym