profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przemiana Gustawa w Kordianapoleca85%
Język polski

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Słowackiego.

KORDIAN: bohater jest uosobieniem typowych losów młodzieży romantycznej, zderzającej się z życiem w sposób hamletowski - walczy w nich pęd ku poznaniu życia we wszystkich przejawach z melancholią i egzystencjalną pustką. Bohater traci złudzenie i...poleca85%
Język polski

Ewolucja bohatera romantycznego w twórczości Adama Mickiewicza.

); Gustaw jest przykładem takiej postawy w twórczości Mickiewicza; o również popełnia samobójstwo w wyniku zawodu miłosnego; jest to początkowy etap rozwoju twórczości Mickiewicza; Sytuacja Polskipoleca85%
Język polski

Ewolucja postaw patriotycznych ukazanych w literaturze polskiej XIX wieku.

musi stanąć do walki o swoją wolność i niepodległość. By jednak doszło do tego musi dokonać się pewnego rodzaju zmiana, ewolucja , zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej jak i we wnętrzu bohatera . Tu wpoleca85%
Język polski

Romantyczne i pozytywistyczne dziedzictwo w pisarstwie Stefana Żeromskiego.

Stefan Żeromski nie jest głuchy na problemy społeczne swej epoki. Drugim ważnym dziedzictwem pozytywizmu występującym w jego twórczości , jest kreowanie bohatera zaangażowanego w działania służące poprawiepoleca83%
Język polski

Literatura polska. Przegląd wszystkich epok literackich. Najważniejsze zagadnienia z zakresu całej literatury. Najwybitniejsi poeci i ich nieprzeciętna twórczość literacka.

literaturze polskiego romantyzmu. 45. Ewolucja bohatera w "Dziadach" Mickiewicza. 46. "Kordian" Słowackiego jako polemika z III częścią "Dziadów" Adama Mickiewicza. 47. Dramat rodzinny i społecznypoleca83%
Język polski

Matura ustna z J.Polskiego

" jest romantyczną epopeją narodową. 56. Refleksje o własnej twórczości i zadaniach poety wobec narodu w utworach Juliusza Słowackiego : "Grób Agamemnona" i "Testament mój". 57. Omów lirykę osobistą i