profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przeliczanie jednostek polapoleca77%
Matematyka

Jednostki pola

1km = 1000 m 1 cm = 0,001km 1m = 100 cm 1 cm = 0,01m 1m = 10 dm 1 dm = 0,1 m 1dm = 10 cm 1 cm = 0,1 dm 1cm = 10 mm 1 mm = 0,1cm Jednostki masy 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1 kg = 100 dag 1 dag = 0,01 kg 1 dag = 10 g 1 g =...poleca75%
Matematyka

Zamiana jednostek

Jednostki długości Podstawową jednostką długości jest metr milimetr [mm] = 0,001 m, centymetr [cm] = 0,01 m, decymetr [dm] = 0,1 m, kilometr [km] = 1000 m. 1 mm = 0,1 cm, czyli 1 cm = 10 mm 1 mm = 0,01 dm, czyli 1 dm = 100 mm 1 mm...poleca74%
Matematyka

Jednostki masy, długości, powierzchni i objętości

Jednostki masy 1 gram 1 dekagram = 10 g; 1 kilogram = 100 dag = 1000 g 1 tona = 1000 kg, Jednostki długości 1 mm 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm 1 km = 1000 m, Jednostki powierzchni 1 mm2 1 cm2 = 100 1 dm2...poleca75%
Matematyka

Jednostki Masy Długości i Czasu

> Jednostki pola 1 ha = 100 a 1 hektar = 100 arów 1 a = 100 m2 1 ar = 100 metrów2 1 m2 = 100 dm2 1 metr2 = 100 decymetrów2 1 dm2 = 100 cm2 1 decymetr2 = 100 centymetrów2 1 cm2= 100 mm2 1 centymetr2poleca85%
Fizyka

Prawo Coulomba, względna przenikalność elektryczna, elektryzowanie ciał, natężenie pola elektrostatycznego i centralnego, praca w centralnym polu elektrostatycznym, szeregowe i równoległe łączenie oporników

). NATĘŻENIE POLA ELEKTROSTATYCZNEGO jest równe stosunkowi siły elektrostatycznej działającej na ładunek próbny do wartości tego ładunku: E = Fel / q – ładunek próbny (dodatni) LINIE SIŁ POLApoleca89%
Matematyka

Miary: teraz i w przeszłości.

Miary teraz: Długość: - 1 centymetr = 10000 mikronów - 1 metr = 1010 angstremów Pole: - 1 centymetr kw. = 15,5 linii kw. - 1 centymetr kw. = 0,155 cala kw. Objętość: - 1 centymetrpoleca76%
Matematyka

Jednostki, przeliczanie jednostek - powtórzenie wiadomości

= 1000 metrów Jednostki pola 1 ha = 100 a 1 hektar = 100 arów 1 a = 100 m 2 1 ar = 100 metrów 2 1 m 2 = 100 dm 2 1 metr 2poleca69%
Matematyka

Pola i obwody figur płaskich.

Pola i obwody figur płaskich: Obwód we wzorach oznaczamy: ,,ob.?? . Zaś pole będzie zapisywanie tak : P = ?. . KWADRAT- Ob. = 4*a gdzie: a ? bok kwadratu Wzór na obwód jest najprostszym