profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przekazy ustnepoleca85%
Historia

Wymień źródła historyczne

Źródła historyczne : 1) pisane: a) aktowe (normatywne, np. konstytucje, kodeksy, statuty), b) opisowe (kroniki, pamiętniki, wspomnienia), 2) niepisane: a) w środowisku naturalnym (zamki, kościoły, miasta) b) w środowisku sztucznympoleca73%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

Źródła historyczne i ich rodzaje -Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych -Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, co mówi o historiipoleca82%
Historia

Źródła historyczne i ich rodzaje

niepisane: Źródła niepisane: -Archeologiczne (wykopaliskowe): szczątki naczyń, uzbrojenia, przedmiotów codziennego użytku, szczątki ludzkie i zwierzęce -Obiekty architektoniczne: świątynie, pałace, zamkipoleca84%
Historia

Źródła historyczne

Źródła historyczne i ich rodzaje
 Źródłem historycznym są wszelkie trwałe ślady celowej działalności człowieka w warunkach społecznych
 Czyli mówiąc prostym językiem cokolwiek, copoleca78%
Historia

Źródła historyczne

ówczesnych ludzi. Przejdźmy jednak do tematu. Żródła historyczne oprócz tego, że dzielą sie na pisane i niepisane, posiadają także podział wewnętrzny, to znaczy, ze wśród źródeł pisanych rozróżniamy