profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przedstawiciele dwudziestolecia międzywojennegopoleca85%
Język polski

Ekspresjoniści w XX- leciu- przedstawiciele, manifesty, dzieła.

Ekspresjoniści w XX- leciu- przedstawiciele, manifesty, dzieła. Jedyną w Polsce grupą głoszącą program ekspresjonizmu i używającą konsekwentnie tej nazwy w celu samookreślenia byli pisarze związani 1917-22 z pozn. Pismem ?Zdrój?: - J. I W....poleca85%
Język polski

Manifesty futurystyczne Brunona Jasieńskiego

streszczenie poglądów Jasieńskiego z jego manifestów futurystycznychpoleca85%
Język polski

Ogolnie o XX leciu miedzywojennym

ukazywali własne przeżycia duchowe. Ekspresjoniści wykorzystywali w swych utworach filozofię Bergsona (intuicjonizm). Według ich proces poznawczy świata zachodzi przez intuicję. Ekspresjoniści dążyli dopoleca83%
Język polski

Manifesty futurystyczne.

tytuły utworów futurystycznych mówią o utworze. 1. FUTURYŚCI: *„Bruno Jasieński MAŃFEST W SPRAWIE ORTOGRAFJI FONETYCZNEJ.” - Idealną pisownią jest pisownia prosta i ściśle fonetycznapoleca85%
Język polski

Manifesty i programy epoki.

Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współczesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezygnację zpoleca86%
Język polski

Kierunki artystyczne w sztuce epoki XX-lecia

XX -lecie jest okresem literackim w którym dochodzą do głosu różnorakie prądy filozoficzne i artystyczne. Ich wzajemne oddziaływanie, częste ideowe konflikty decydują o intelektualnym i twórczym