profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przedmiot politologiipoleca87%
Politologia

Proszę zastanowić się, w jaki sposób wyniki badań politologicznych mogą wpływać na rzeczywistość społeczno-polityczna? PUW

Przedmiotem politologii jest badanie zjawisk i procesów politycznych zawsze w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości, do empirycznego ich kształtowania, wykrycie prawidłowości i przewidywanie ukształtowania się przyszłości. Przedmiot...poleca85%
Administracja

Politologia

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ?politike? co...poleca87%
Politologia

Metodologia Badań Politologicznych

. Cele stosowania przypisów: - bibliograficzny - udokumentowanie cytatów - dokumentowanie danych, wskaźników - uwiarygodnienie danych informacji poprzez przytoczenie ocen, opinii - cel polemiczny - wyjaśnienie kwestii, zagadnień -...poleca86%
Politologia

Podstawy politologii

1. Pojęcie polityki Polityka jest to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy, jej wykonywaniem oraz wytyczaniem kierunków rozwoju państwa w różnych dziedzinach. Pojęcie to wywodzi się z języka greckiego ‘politike’ co...poleca85%
Historia

Stalin a Rosja? PUW

Dyktatorskie rządy Stalina w I połowie XX w . opierały się na aparacie przymusu. Policja polityczna aresztowała każdego, kto ? zdaniem władz- stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stawalipoleca84%
Politologia

Wymień i scharakteryzuj kompetencje, jakie posiada każdy poseł w procesie ustawodawczym. PUW 1121

, obradujące wspólnie, tworzą Zgromadzenie Narodowe. Sejm jest wybierany na 4-letnią kadencję. Składa się z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, proporcjonalnych, wpoleca85%
Politologia

Ściąga z metodologii badań politologicznych

sprawdzeniem, wzajemne relacje i stosunki między elementami badań sprawdza się do uogulniena. - ligiczna – polega na łączeniu elementów składowych w całość z uwzględnieniem między nimi stosunkówpoleca85%
Polityka

Co to w ogole jest proces decyzyjny i jaka jest jego rola w rzadzeniu panstwem?PUW

administracyjne. Uwarunkowania polityczne wynikają z faktu, że decyzje podejmowane przez administrację publiczną ściśle związane są z systemem społeczno – politycznym. Uwarunkowania psychologiczne wiążą się zpoleca85%
Politologia

Praca badawcza politologa

przez liczne i różne potrzeby. Typy badań w sposób najprostszy można podzielić na badania wiążące się z praktyką. Rezultatem badań poznawczych są nowe twierdzenia lub teorie, natomiast badań na potrzeby