profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przedmiot nauki administracjipoleca84%
Administracja

Zagadnienia wraz z omówieniem dotyczące nauki administracji

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 1) Geneza nauki administracji ? ewolucja administracji Lorenz von Stein: - łączył opis rzeczywistej administracji z rozważaniami natury politycznej czy ekonomicznej, - badał jak administracja funkcjonuje, a jak powinno się to...poleca83%
Administracja

Zagadnienia z pytań egzaminacyjnych do "Nauki administracji"

Zagadnienia do przygotowania z książki E. Nosala, Zarys nauki administracji: 1. Przedmiot nauki administracji 2. Historia nauki administracji 3. Administracja jako część aparatu państwa 4. Organizacja terytorialna państwa 5. Administracja...poleca77%
Język polski

Co to jest recenzja?

RECENZJA jest sprawozdawczo-krytycznym omówieniem dzieła literackiego, plastycznego, czy muzycznego, widowiska, filmu, wystawy, koncertu. Recenzja jest gatunkiem wybitnie subiektywnym, ponieważ ocenapoleca85%
Język polski

Materiały do poprowadzenia lekcji o dadaizmie z omówieniem

one katalizatorem, wiążącym rozmaite prądy w sztuce, z których wyłoniło się dada. Sam Ball był idealistą, szukającym sensu życia. Założył kabaret Voltaire w knajpie w jednej z najbardziej chuligańskopoleca84%
Język polski

Jak pisać wypracowanie z historii?

problem nadmiaru materiału faktograficznego, wybierz konkretne i najistotniejsze zagadnienia , aby uchronić się przed powierzchownym lub chaotycznym (zbyt dużo szczegółów) omówieniem tematupoleca85%
Język polski

Jak napisać recenzję?

Recenzja - to tekst zazwyczaj umieszczony w prasie, będący krytycznym omówieniem jakiegoś dzieła sztuki lub wydarzenia kulturowego: zawiera dwie części informacyjną i oceniającą. 1. Częśćpoleca94%
Język polski

Przykład lekcji do "Kierunki podnoszenia efektywności kształcenia"

gazetki ściennej. (Lekcja poprzedzona omówieniem na godzinie z wychowawcą Konwencji Praw Dziecka.) Zagadnienie plastyczne: stworzenie integralnego przekazu graficzno-literniczego. Technika