profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Przebieg trzeciego powstania śląskiegopoleca84%
Historia

Trzecie powstanie śląskie

Trzecie powstanie (2/3 V-28 VI 1921), o największym zasięgu, zostało poprzedzone strajkiem powszechnym. Związane było z niepomyślnym wynikiem plebiscytu i zamiarem państw Koalicji (głównie Wielkiej Brytanii i Włoch) przyznania Niemcom całego...poleca80%
Historia

Trzecie powstanie śląskie.

1) Przyczyny wybuchu III powstania śląskiego III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, przeprowadzonego 20 marca 1921 roku, proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i...poleca85%
Historia

Powstania Śląskie.

rozejm podpisała strona niemiecka. Ostatnie powstańcze i niemieckie oddziały opuściły teren plebiscytowego obszaru w dniu 5 lipca. W ten sposób Trzecie Powstanie Śląskie zostało zakończonepoleca87%
Historia

I Powstanie śląskie

I POWSTANIE ŚLĄSKIE - – wystąpienie zbrojne zorganizowane przez Polską Organizację Wojskową Górnego Śląska mające na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Trwało od 16 sierpnia do 26 sierpniapoleca85%
Historia

Klasa 8 wrzesień-listopad

. Odpowiedzią było trzecie Powstanie Śląskie które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921r. ,dyktatorem tego powstania został Wojciech Korfanty. 28.06.1921r. zawarto zawieszenie broni. Po podpisa-niu układupoleca87%
Historia

Kalendarium (od 1863 do 1945)

polsko - francuski 18.03.1921r. pokój w Rydze 20.03.1921r. plebiscyt na Górnym Śląsku 17.03.1921r. konstytucja marcowa 2/3.05.1921r. trzecie powstanie śląskie 30.12.1922r. Rosja ZSRR 1922r. układpoleca85%
Historia

Walka o granicę zachodnią państwa polskiego.

Kornkego ruszyli do boju 19 sierpnia. Rozbark, Brzeziny Śląskie , Wielka Dąbrówka, Brzozowice, Piekary Śląskie , Miechowice i Łagiewniki zostały uwolnione od placówek niemieckich. <BR> <BR>