profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przebieg spotkania z rodzicami w szkolepoleca85%
Pedagogika

Jak zorganizować spotkanie z rodzicami w szkole? Przebieg spotkania z rodzicami.

Jak zorganizować spotkanie z rodzicami w szkole? 1. Uzyskać zgodę od dyrektora na zorganizowanie spotkania z rodzicami w szkole. 2. Ustalić datę, godzinę, nr sali w której odbędzie się spotkanie. 3. Jasno określić temat i charakter tego...poleca86%
Pedagogika

Nauczyciel wychowawca

informacji między wychowawcą a rodzicami . Pozwala to m.in. na konfrontowanie wiadomości o tym co dzieje się z uczniami w szkole i w domu. 4. zasada jedności oddziaływań – mówi o realizacji zgodnych