profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Program polityczny Sojuszu Lewicy Demokratycznejpoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

Informacje ogólne Sejm, w Polsce od XV w. najwyższy organ władzy ustawodawczej. Nazwa od starosłowiańskiego słowa "sjem" lub "snem", które oznaczało zjazd ludności. W okresie piastowskim nie odbywały się już zjazdy całej ludności, książę zwoływał...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne IV RP

w załącznikupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sojusz Lewicy Demokratycznej- cele, członkowie

Cele SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zadanie, zalicza godność człowieka, sprawiedliwość społeczną oraz solidarność ludzi pracy. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Scena polityczna w Polsce po 1989 roku

1. Ustrój polityczny Polski. Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum 25 V 1997 i obowiązującej od 17 X 1997; jej uchwalenie było poprzedzone długim okresem...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polska scena polityczna po 2001 roku.

preferencji wyborczych obywateli. Wybory do Sejmu IV kadencji odbyły się we wrześniu 2001 roku. Po raz pierwszy od 1991 r. wszystkich 460 posłów wybierano w okręgach wyborczych, została bowiempoleca85%
Polityka

Ustrój polityczny Republiki Litewskiej

(obowiązuje system proporcjonalny). Wybory do Sejmu przeprowadzane są nie wcześniej niż na 2 miesiące i nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji . Wybory przedterminowe mogą być przeprowadzone napoleca84%
Historia

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

Sejm był rozwiązany, a także podczas trwania kadencji Sejmu . Głowa państwa wybierana była poprzez Zgromadzenie Elektorów (Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier rządu, prezes Sądu Najwyższego, Generalnypoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm i Senat

czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji . 2poleca84%
Historia

Konstytucja Kwietniowa

, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Partie polityczne pozbawiono prawa wystawienia własnych list wyborczych. Kandydatów na posłów miały zgłaszać Zgromadzenia Okręgowe, w skład, których