profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Produkcja antyimportowapoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku.

W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwych do zdobycia mandatów w tzw. Sejmie Kontraktowym...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku

W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory. Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwychpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce po 1989 roku

U schyłku lat osiemdziesiątych XX wieku w Polsce nastąpiły znaczące przeobrażenia. W dniu 4 czerwca 1989 roku odbyły się obrady Okrągłego Stołu, w wyniku których doszło do przeprowadzenia pierwszych ipoleca83%
Historia

Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Polsce po 1989 roku

Koniec lat osiemdziesiątych XX wieku przyniósł Polsce ogromne zmiany. 4 czerwca 1989 roku odbyły się obrady Okrągłego Stołu. W ich wyniku odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory. Wygrała jepoleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Po roku 1989 w Polsce była rewolucja czy ewolucja polityczna i społeczna?

wcześniejszych zmianach prawnych, dających podstawy do ich przeprowadzenia. Opierając się o powyższe definicje, postaram się udowodnić, że w Polsce po roku 1989 była ewolucja, a nie rewolucjapoleca81%
Historia

Kryzysy społeczno-polityczne Polski w latach 1956-1989. Przemiany ustrojowe.

Teza: Wpływ kryzysów społeczno-politycznych na przemiany w ustroju Polski w latach 1956- 1989 . Argumenty: 1. Terror polityczny 1.1. Niszczenie wszelkich przejawów sprzeciwu partii