profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Procesy urbanizacyjne i migracyjne w Polscepoleca84%
Geografia

Omów procesy urbanizacyjne i migracyjne w Polsce.

Migracja ludności ze wsi do miast towarzyszy zmianom struktury zatrudnienia. Migracje ludności - zmiany miejsca pobytu np. w obrębie jednego kraju (migracje wewnętrzne) lub wyjazdy za lub przyjazdy z zagranicy (migr. zewn.). Urbanizacja - proces...poleca84%
Geografia

Procesy społeczno-demograficzne i urbanizacyjne

Liczba ludności kontynentów w 1999 r: Azja-3 634 mlm -Afryka-767 mln -Europa-729 mln -Am.Płn-477 mln -Am.Płd-341 mln -Australia i Oceania-30 mln Przyrost naturalny –około 80 mln osób Stopapoleca85%
Geografia

Procesy urbanizacyjne w Polsce po II wojnie swiatowej

. Na te lata i na lata 90-te przypada stagnacja współczynnika urbanizacji. Obecnie w miastach mieszka 62% ludności Polski. W Polsce jest 860 miast. Miast powyżej 200 tyś. mieszkańców jest 20, apoleca83%
Geografia

Geografia ekonomiczna, procesy urbanizacyjne na kuli ziemskiej, przyczyny powstawania odmian ludzkich, miasta, uprzemysłowienia

kraju. PROCESY URBANIZACYJNE NA KULI ZIEMSKIEJ rasy-odmiana-zespół cech zewnętrznych różnicujących różne osobniki,zaliczamy do tych cech:ksztaut twarzy,kolor skóry,rodzaj owłosienia,kolor oczupoleca82%
Geografia

Procesy urbanizacyjne w Polsce

aglomeracji lub konurbacji. Ten rodzaj układu urbanistycznego jest typowy dla USA. Najszybszy rozwój miast w Polsce nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Po II wojnie światowej wyraźny wzrost ludnościpoleca85%
Geografia

Procesy urbanizacyjne w Polsce

miast w Polsce nastąpił na przełomie XIX i XX wieku. Po II wojnie światowej wyraźny wzrost ludności miejskiej odznaczał się w latach 1951-1960 oraz w latach 70-tych. U podstaw tego zjawiska stało z