profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Procesy globalizacjipoleca85%
Geografia

Wymiana międzynarodowa, globalizacja i unia europejska

Wymiana międzynarodowa- sprzedaż towarów i usług w celu pełniejszego zaspokojenia potrzeb społ. Obrót handlu zagranicznego- suma eksportu i importu w danym okresie. Bilans handlu-różnica pomiędzy importem a eksportem. Eksport>importu- mamy...poleca83%
Geografia

Kręgi kulturowe na swiecie, a procesy globalizacji.

Od czasów starożytnych w filozofii, a potem socjologii, historii i naukach pokrewnych, aż do schyłku XIX wieku przeważał pogląd o prostym, jednotorowym rozwoju ludzkości. Jednak ludzie od barbarzyństwa przeszli długą, podobna każdemu, drogę po...poleca85%
Zarządzanie strategiczne

Globalizacja a światowa przewaga konkurencyjna

.ROZUMIENIE GLOBALIZACJI, DEFINICJE, STRATEGIA GLOBALNA Globalizacja jest stosunkowo młodym terminem. Termin ten ściśle związany jest z Unią Europejską . Spowodowane jest ujednolicaniem gospodarekpoleca85%
Geografia

Religia i polityka światowa

., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998. 6. Gwiazda A., Międzynarodowa współzależność ekonomiczna we współczesnym świecie, Warszawa 1985. 7. Landes D.Spoleca85%
Politologia

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne.

(+pkt1-4) 6. Unia polityczna – koordynacja lub unifikacja polityki wewnętrznej i zagranicznej krajów zintegrowanych (+pkt1-5) Przykładem ugrupowanie integracji jest UNIA EUROPEJSKA ( Europejska