profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII wiekupoleca84%
Historia

Próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII i na początku XIV wieku.

1. Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce rozpoczął się w 1138r. ( testament Krzywoustego), a zakończył koronacją Władysława Łokietka w roku 1320. 2. Wprowadzona przez Krzywoustego zasada senioratu szybko przestała obowiązywać i Polska uległa...