profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII wiekupoleca85%
Historia

Próby zjednoczenia Polski pod koniec XIII i na początku XIV wieku.

1. Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce rozpoczął się w 1138r. ( testament Krzywoustego), a zakończył koronacją Władysława Łokietka w roku 1320. 2. Wprowadzona przez Krzywoustego zasada senioratu szybko przestała obowiązywać i Polska uległa...poleca85%
Historia

Okres piastowski w historii polski - geneza i rozwój państwa (społeczeństwo, ustrój, gospodarka)

Władysława II Jagiełły wykształciły się zgromadzenia szlachty noszone nazwę sejmików ziemskich. Upowszechniły się one ostatecznie na początku XV wieku . Wiązało się to ze wzrostem świadomości stanowejpoleca85%
Historia

Analiza stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich od X do XVII wieku.

niemieckiej było wyraźne ożywienie się ruchu osadniczego w Polsce w XIII i XIV wieku . Goście, m.in. z Niemiec osiedlali się w naszym kraju (gł. Śląsk, Pomorze Zach.), zakładali miasta na prawie niemieckimpoleca85%
Geografia

Przewodnik po Śląsku

(1994). Historia: Założone przez Henryka I Brodatego na początku XIII w. Prawa miejskie przed 1287. Od końca XIII w. rozwój rzemiosła i handlu (1297 prawo składu na ołów i sól), w XIV -XV w. ośrodekpoleca85%
Geografia

Przewodnik po Śląsku.

Henryka I Brodatego na początku XIII w. Prawa miejskie przed 1287. Od końca XIII w. rozwój rzemiosła i handlu (1297 prawo składu na ołów i sól), w XIV -XV w. ośrodek produkcji sukna i płótna. Dopoleca84%
Historia

Okres rozbicia dzielnicowego w Polsce – czas rozwoju czy upadku?

książęcych rodzin śląskich i na początku XIV wieku Jan Luksemburski, władca czeski, zhołdował 13 z istniejących 17 ksiąstewek śląskich. W okresie swojej największej słabości od początku państwa Polskiego