profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Problemy szkolne



poleca85%
Pedagogika

Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego

SPIS TREŚCI. WSTĘP ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W NAUCE CZYTANIA I PISANIA 1.1. Terminologia 1.2. Symptomatologia ryzyka dysleksji ROZDZIAŁ II. DIAGNOSTYKA ORAZ TERAPIA PEDAGOGICZNA I...



poleca81%
Język polski

"Napisz list otwarty do gazetki szkolnej na temat wybranego przez ciebie problemu szkoły" - list otwarty

Droga Pani Dyrektor, szanowne Grono Pedagogiczne, uczniowie! Niedawno spotkałam się z niemiłym wydarzeniem. Otóż przechodząc korytarzem zauważyłam, jak mała grupka chłopców znęcała się nad jednym, mniejszym i możliwe, że młodszym...



poleca85%
Pedagogika

Analiza przypadku

Analiza przypadku. Analiza może być: -konkretna osoba lub grupa osób, - konkretne wydarzenia, - wymagania edukacyjne, - porównanie własnej praktyki z praktyką innych lub konfrontowanie jej z teorią. Do pierwszej kategorii możemy przyporządkować: -...



poleca89%
Pedagogika

Faworyzowanie uczniów

Tematami poruszanymi przez naszą gazetkę są problemy szkolne, wychowawcze oraz inne m.in. komentujące błędne wykonywanie pracy przez nauczycieli. Jeden z takich problemów dotyczy tzw. faworyzowania uczniów, czyli wywyższania lepszych. Istnieje...



poleca84%
Pedagogika

Niepowodzenia szkolne

Rozdział 1 Niepowodzenia szkolne w świetle literatury przedmiotu Niepowodzenia szkolne jak sama nazwa wskazuje są to trudności jakie przechodzi uczeń stykając się z różnymi dziedzinami wiedzy, którą nauczyciele pragną wyłożyć uczniowi w...



poleca83%
Język polski

Napisz reportaż przedstawiający dowolny problem związany z życiem szkoły lub najbliższej okolicy. zadbaj o to aby wystąpiły w tekście śródtytuły.

DYSKOTEKI W KOZŁÓWCE Dyskoteki organizowane w Kozłówce w weekendy odwiedza wielu młodych ludzi. Zawsze jest tu dobra zabawa i przyjemna atmosfera. SPOKÓJ I KULTURA Nad bezpieczeństwem na zabawach...



poleca81%
Język polski

W wielu szkołach w Polsce rozważa się wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków. Zważając na to jakie jest twoje stanowisko napisz artykuł do gazetki szkolnej pt."Jak cię widzą, tak cię piszą" i wyraź swoje zdanie.

W wielu szkołach w Polsce rozważa się wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków. Moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. Wprowadzenie mundurków jest bardzo dobrym rozwiązaniem problemów np. gołych pleców w szkołach. Po pierwsze...



poleca85%
Pedagogika

Być dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

Badania sytuacji szkolnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wykonałam przy użyciu metody indywidualnych przypadków, w której głownym narzędziem badawczym stała się analiza dokumentów, pośrednim narzędziem był wywiad. Analizie poddałam wywiady...