profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Problemy energetyczne Polskipoleca83%
Geografia

Problemy energetyczne świata i Polski

Problemy energetyczne świata i Polski. Produkcja i wykorzystywanie energii stwarza od lat wiele problemów w różnych regionach świata. Oto one: *Wyczerpywanie się nieodnawialnych źródeł surowców energetycznych Przy obecnym...poleca83%
Ochrona krajobrazu

Problemy energetyczne w polsce i na świecie

Południowa, Tajwan, Singapur, USA. [7] 3. Problemy energetyczne w Polsce • Niska wydajność i dysproporcje techniczne. Głównym i podstawowym problemem polskiej energetyki jest jej niska wydajnośćpoleca83%
Geografia

Przykładowe pytania na ustny egzamin maturalny z geografii

. Przyczyny współczesne i skutki migracji ludności na świecie 14. Znaczenie rybołóstwa morskiego w gospodarce światowej. Główne rejony połowów. 15. Problemy wyżywienia ludności świata . 16. Porównajpoleca85%
Politologia

Polska - Rosja a bezpieczeństwo energetyczne w Europie

zachodnich. W ten sposób powstała granica na Bugu oddzielająca od siebie te dwa obszary i „poligon” zawiłych meandrów w stosunkach międzynarodowych na skalę całej Europy i świata . Scenariusze możliwościpoleca84%
Geografia

Pytania i odpowiedzi na maturę ustną z geografii

światowym eksporcie artykułów przemysłu lekkiego, importują natomiast głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego. 14. Wymień negatywne zjawiska związane z wielkimi miastami. Problemypoleca82%
Geografia

Zagadnienia na egzamin maturalny z geografii

zbóż i hodowli zwierząt. 38. Wskaż na mapie główne obszary roponośne świata , podaj znaczenie tego surowca w gospodarce świata . 39. Omów podział obszarów morskich na świecie. 40. Globalne problemy