profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Prezydent Białorusi

poleca100%
Słownik postaci historycznych

Łukaszenka Aleksander

Urodził się i wychował we wsi Kopys, w obwodzie witebskim. Absolwent Instytutu Nauczycielskiego w Mohylewiei Białoruskiej Akademii Rolniczej w Mińsku.W 1974 wstąpił do KPZR. W latach 1987–94 dyrektor kołchozu. W latach1990–94 deputowany do Rady Najwyższej BSSR, w 1991 poparł pucz G. Janajewa. Przeciwnik rozpadu ZSRR, jako jedyny poseł głosował przeciwko ratyfikacji traktatu białowieskiego, na mocy którego Białoruś uzyskała niepodległość. Od 1994 prezydent republiki. W kampanii wyborczej...poleca85%
Politologia

System polityczny Białorusi

Białoruś jest krajem o ustroju semiprezydenckim (pół[rezydenckim). Jest to forma między pośrednia między systemem parlamentarnym a prezydenckim, wymyślony przez de Gaulle'a i Pompidou. W systemie semiprezydenckim sa 3 ośrodki władzy: parlament,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Premierzy i prezydenci

Prezydenci państw Europeiskich Austria Heinz Fischer (od 2004) (Partia Socjaldemokratyczna) Białoruś Aleksander Łukaszenka (lipiec 1994- ...) Bułgaria 22 stycznia 2002 Georgi Pyrwanow Chorwacjapoleca83%
Polityka

Napisz przemówienie oceniające miniony wiek .

zacofanych .Nie wszyscy umieją czytać i pisać . Wciąż na świecie rządzą tacy ludzie jak Castro i Husajn czy prezydent Łukaszenka . W minionym stuleciu wyginęło setki tysięcy gatunków roślin ipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Prezydenci Europy

-Głowa: Albert II Szef rządu: Guy Verhofstadt Bośnia i Hercegow-Głowa: B. Belkić, Ż. Radiszić, J. Kriżanović Szef rządu: Dragan Mikerević Białoruś-Głowa: Alaksandr Łukaszenka Szef rządupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Rewolucja dżinsowa i pomarańczowa

i Aleksander Kazulin, kandydaci na stanowisko prezydenta. Prezydent Alaksandar Łukaszenka już wcześniej zapowiedział, że protesty podobne do tych, które miały miejsce podczas rewolucji