profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Prewencja

poleca100%
Słownik języka polskiego

Prewencja

rzecz. ż działanie zapobiegawcze, zabezpieczające.   Rzecznik prasowy policji przekazał mediom najważniejsze informacje na temat programu prewencji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp), jaki policja ma zamiar wdrożyć w przyszłym roku. Wiele z podjętych przez policję działań prewencyjnych ma na celu ograniczenie liczby rozbojów.   KOMENTARZ Oddziały prewencji policji to w naszym kraju pododdziały policji przeznaczone do działań zorganizowanych. Na ogół słyszymy o nich, gdy jest...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Kilka słów o policji.

Policja jako instytucja jest to umundurowana oraz uzbrojona formacja służąca społeczeństwu , powołana do zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego Na mocy Ustawy o policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku wyróżnia się trzy...poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z Pedagogiki Resocjalizacyjnej- część I

ZAGADNIENIA Z PEDAGOGIKI RESOCJALIZACYJNEJ- część 1 1.WYMIEŃ ETAPY RESOCJALIZACJI: 1)nawiązanie kontaktu i wytworzenie więzi uczuciowej z wychowankiem; w tym celu należy wykorzystać zestaw nagród psychologicznych w dziedzinach, w których...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem, któremu polecono napisać artykuł pt. „Dlaczego Polacy nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?”

Temat: Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem, któremu polecono napisać artykuł pt. „Dlaczego Polacy nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?” Napisz jakie są przyczyny poczucia braku bezpieczeństwa (podaj minimum 3) i jakie...poleca85%
Biologia

Choroby Układu Krążenia

Układ krążenia zaopatruje każdą komórkę w pokarm i tlen , dostarcza to, co niezbędne komórkom i odbiera zbędne lub trujące substancje przez nie wytwarzane. Jego niewłaściwa higiena ,może prowadzić do licznych chorób ,które często są przyczyną...poleca82%
Język polski

Pojęcie i Zakres Profilaktyki Kryminologicznej

Problematyka zapobiegania przestępczości jest od wielu lat przedmiotem zainteresowania rządów wielu państw (niezależnie od ich ustroju) i szerokich kręgów społecznych; jest ona także tematem licznych rozważań publicystycznych i naukowych w kraju i...