profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Precedens prawotwórczypoleca85%
Prawo

Wstęp do nauk prawnych

Fakt – wszystko co zewnętrzne, wybór faktów w oparciu o hierarchię ważności, hierarchia faktów; wybór autonomiczny (wewnętrzny) i heteronomiczny (zewnętrzny), oraz autonomiczno – heteronomiczny. Nawyk a norma – to typowe i powtarzalne sposoby...poleca89%
Prawo

Prawoznawstwo.

Rozdział I: 1. Charakterystyka nauk prawnych: Wśród nauk prawnych wyróżniamy: - dogmatykę prawną tworzą tzw. szczegółowe nauki prawne, z których każda w zasadzie rozwiązuje problemy powstające w innej gałęzi prawa obowiązującego w danym...poleca85%
Prawo administracyjne

Kwestie z prawoznawstwa ( prof. Dąbrowski)

Kwestie z prawoznawstwa 1. Przedmiot prawoznawstwo Jest nauką o państwie, prawie oraz poglądach na państwo i prawo. Termin nauka ma wiele znaczeń. W tym przypadku nauka to zespół twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach jej poznawania i...poleca85%
Prawo

Przykładowe pytania testowe-wstęp do prawoznawstwa

prawniczy 2.szczegółowe nauki prawne to: a. nie są naukami,bo slużą wyłącznie rozwiązywaniu problemów praktycznych b. naleza do grupy nauk przyrodniczych c. są naukami których przedmiotem badańpoleca83%
Administracja

Wstęp do nauki o państwie i prawie

dyscyplinach nauk prawnych , a zwłaszcza w dogmatyce prawa. Natomiast nazwa „ wstęp do teorii państwa i prawa” wskazuje, że podstawowe problemy polityczne i prawne, będące przedmiotem naszegopoleca85%
Prawo

Wstęp do prawoznawstwa - wykładnia.

bezpośredniego rozumienia terminów języka prawnego i pojęcie wykładni odnosi do wszystkich przypadków ustalania znaczenia tekstów prawnych -bezpośrednie rozumienie reguł sensu języka tekstu prawnego, wpoleca85%
Język polski

Odzwierciedlanie poglądów w publicystyce.

", "Prawda". Julian Ochorowicz - " Wstęp i pogląd ogólny na filozofię pozytywną". Z jednej strony filo-zofia czerpie treść ze wszystkich nauk , z drugiej zaś tworzy zasady i wskazania stanowiącepoleca87%
Pedagogika

Metodologia

dedukcyjnych, motywami przyjmowania aksjomatów, badaniem struktury i właściwości systemów dedukcyjnych oraz ich stosunkiem do opisywanej przez nie rzeczywistości. Metodologia nauk dedukcyjnych ustala normy