profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawoznawstwo ściągapoleca89%
Prawo

Ściaga z prawoznawstwa - A. Łopatka

PARTIE POLITYCZNE Państwo jest globalna najważniejszą organizacją danego społeczeństwa. Oprócz niego w tym społeczeństwie istnieją i działają inne organizację, które zrzeszają większą lub mniejszą cześć ludności tego kraju. Słowo Partia...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ściąga z prawoznastwa

System źródeł prawa w RP: Wszystkie akty prawne mają tą samą moc obowiązującą ale różny stopień obowiązywania reguluje konstytucja.1.Konstytucja(1997); 2.ustawy – akty prawne , które regulują kwestie o charakterze ogólnym i są ważne dla całej...poleca87%
Prawo

Ściąga z prawoznawstwa

a) Prawo to: zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez pa?stwo zagwarantowanych przymusem pa?stwowym. b) Moralność to: ukszta?towany w procesie d?ugotrawa?ego rozwoju spo?ecze?stwa zespó? norm post?powania, wed?ug których ocenia si?...poleca85%
Pedagogika

Logika - ściaga

ściągapoleca85%
Ekonomia

Ekonomia - wszystko - ściaga

Ściaga w załącznikupoleca83%
Biologia

Układ nerwowy-ściaga

Gotowa ściaga w załoncznikupoleca85%
Historia

Ściaga z XVII w.

ściąga ;)poleca85%
Geografia

Państwa Ameryk - ściaga

Ściaga gotowa do druku w załączniku