profil

Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja47%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej Prawo własności intelektualnej (inaczej prawo na dobrach niematerialnych lub mniej ściśle - Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej) jest to: -dział prawa cywilnego, w którym zawarta została...satysfakcja40%
Prawo gospodarcze

Prawo prasowe w UE

w zalacznikusatysfakcja75%
Administracja

Prawo własności intelektualnej

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - dr Wojciech Włodarczyk Prawo własności intelektualnej: 1)w znaczeniu przedmiotowym 2)w znaczeniu podmiotowym 1) w znaczeniu przedmiotowym ? normy prawne określające nabywanie, zmianę, utratę i ochronę praw...satysfakcja81%
Administracja

Przedmiot prawa autorskiego

„Przedmiot prawa autorskiego” Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna,...satysfakcja57%
Etyka

Etyczna ochrona własności intelektualnej

Własność intelektualna Własność intelektualna i dobra niematerialne to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nie posiadające postaci materialnej. Stanowią one wynik twórczości artystycznej, naukowej i wynalazczej, a zatem zaliczają się do...satysfakcja79%
Informatyka

Prawo własności intelektualnej

Prawo własności intelektualnej Pojęcie „prawo własności intelektualnej” odnosi się do wszelkich wytworów ludzkiego umysłu jak i praw do korzystania z nich. Dotyczy głównie wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, znaków towarowych,...satysfakcja67%
Zarządzanie przedsiębiorstwem

Ochrona własności intelektualnej

Dobra niematerialne to dobra występujące w obrocie cywilnoprawnym, nieposiadające postaci materialnej. Są one wynikiem twórczości artystycznej, naukowe, wynalazczej. Korzystanie z nich może wymagać istnienia materialnych nośników w postaci rzeczy....satysfakcja70%
Wiedza o społeczeństwie

Ochrona własności przemysłowej

Przystąpienie Polski do Światowej Organizacji Handlu (WTO – World Trade Organisation) pociąga za sobą liczne konsekwencje prawne. Załącznikami do Porozumienia Ustanawiającego WTO są liczne „porozumienia szczegółowe”, wśród których znajduje się...satysfakcja67%
Kulturoznawstwo

Własność intelektualna a swoboda przepływu usług oraz wolność wymiany

Własność intelektualna a swoboda przepływu usług oraz wolność wymiany Termin własność intelektualna ten jest kalką z angielskiego "intellectual property", w Polsce zaś jego zwolennicy obejmują jego zakresem liczne gałęzie prawa: od prawa...