profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo budowlanepoleca85%
Prawo administracyjne

Decyzja administracyjna - pozwolenie na budowę,

praca na postępowanie administracyjne STAROSTWO POWIATOWE Nowogard, dnia 05.03.2004r. W GOLENIOWIE 72-100 Goleniów ul.Dworcowa 1 WAIB.7331-45/2004 DECYZJA NR...poleca90%
Administracja

Prawo administracyjne - ogólnie sem II

Zagadnienia związane z obywatelstwem polskim reguluje ustawa z 15 lutego 1962 o obywatelstwie polskim . Na podstawie ustawy możemy wyróznic 3 sposoby nabycia obywatelstwa: a) z mocy prawa; b) na podstawie decyzji właściwego organu c) w drodze...poleca85%
Prawo

Prawo budowlane

Prawo budowlane. (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 r.) Art. 1. (1) Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą", normuje działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady...poleca89%
Prawo

Prawo budowlane samowola budowlana

Jedną z podstawowych zasad ustawy Prawo budowlane jest zasada, że wszelkie roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, przy czym ustawodawca wyraźnie podkreślił, że podstawą do rozpoczęcia...poleca83%
Prawo

Akt administracyjny, decyzja administracyjna, prawne formy, treść tych dokumentów oraz znaczenie ich stosowania

przed za-nieczyszczeniem, - pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, - pozwolenie na kierowanie tramwajem (art. 95 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawa o ruchu drogowym, - zgoda napoleca85%
Prawo administracyjne

Ściągi na prawo administracyjne (część szczegółowa) WSH Sosnowiec

zapisami studium już traktują to jako podstawę podjęcia decyzji lokalizacyjnych. Podstawą jednak do wydania pozwolenia na budowę jest zapis planu zagospodarowania przestrzennego, albo decyzja ustalającapoleca85%
Prawo administracyjne

Akty i decyzje administracyjne

ujmowania wody poziomej oraz urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, ? pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, ? pozwolenie na kierowanie tramwajem (art. 95 ustawy z dnia 20poleca83%
Prawo administracyjne

Odwołanie od decyzji administracyjnej

przepisie opuszczono chyba omyłkowo – wyraz „inwestycji” – E.O.), stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli: 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę ; 2) dla tego trenu uchwalono plan miejscowypoleca85%
Administracja

Administracyjna i karno administracyjna odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska

uzyskiwania pozwoleń na wytwarzanie odpadów, ich utylizację i transport, pozwoleń na budowę składowiska odpadów, decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zatwierdzonej