profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawa kolektywnepoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Które zasady naczelne Konstytucji RP wydają się szczególnie ważne dla człowieka i obywatela?

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistniana przede wszystkim w normach prawa międzynarodowego i państwowego....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Generacje Praw Człowieka

Temat 2. Grudziądz, dn. 02.01.2009r. W końcu lat siedemdziesiątych XX wieku francuski prawnik Karel Vasak zaproponował wyodrębnienie praw człowieka i wprowadził pojęcie trzech generacji praw człowieka. Proponowana przez niego...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka- referat

Prawo, istnieją różne definicje prawa, zależnie od przyjętych założeń filozoficznych i światopoglądowych np. Marks i Engels uznawali prawo za zespół norm postępowania wyrażających interesy i dążenia klasy panującej w danym społeczeństwie,...poleca85%
Politologia

Instytucje Polityczne RP

komisjach przygotowywane są debaty plenarne poświęcone tematom uznanym przez Senat za szczególnie ważne w życiu państwa. Pierwsza taka, obszerna, trzydniowa debata odbyła się na przełomie lipca i sierpniapoleca84%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

ustawy określające zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego, a także podstawy, zakres i