profil

Teksty 14
Zadania 0
Słowniki 4
Grafika 0
Filmy 0

Prawa Keplera

poleca47%
Fizyka

Prawa Keplera

Kategoria: Oddziaływania grawitacyjne

Prawa Keplera opisują ruch planet wokół Słońca. Masa Słońca stanowi 99,9% masy całego Układu Słonecznego, dlatego siły grawitacyjne działające między Słońcem i planetami wywierają znaczny wpływ na ruch planet i nieznacznie wpływają na Słońce.

poleca59%
Fizyka

Trzecie prawo Keplera

Kategoria: Prawa Keplera

Stosunek kwadratu okresu T obiegu wokół Słońca do sześcianu średniej odległości od Słońca R (promień orbity) jest dla każdej planety taki sam:

poleca71%
Fizyka

Pierwsze prawo Keplera

Kategoria: Prawa Keplera

Orbita każdej planety jest elipsą, przy czym Słońce znajduje się w jednym z jej ognisk.

poleca75%
Fizyka

Drugie prawo Keplera

Kategoria: Prawa Keplera

Linia łącząca Słońce z planetą zakreśla w równych odcinkach czasu równe pola wewnątrz orbity. Jeżeli czas, w jakim planeta przemieściła się z punktu A do B jest równy czasowi w jakim planeta przemieściła się z punktu C do D, to zaciemnione pola są sobie równe. Z tego wynika, że szybkość planety się zmienia. Największa jest w peryhelium (punkt najbliżej Słońca), a najmniejsza w aphelium (punkt najdalej Słońca). To prawo jest konsekwencją zasady zachowania momentu pędu w ruchu planet.