profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawa i Obowiazki dzieckapoleca74%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie prawa i obowiązki ma dziecko w Polsce

Każde dziecko w Polsce jak i ja ma takie same prawa i obowiązki. Wileu ludzi ma prawa ale zapomina o swoich obowiązkach. Ja jako dziecko, a właściwie młodzie, kożystam z wielu praw. Jednym z nich jest prawo ochrony życia, poniważ moje...poleca66%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i Obowiazki dziecka

Rozdział V Prawa i obowiązki dzieci Prawa do: - ochrony życia - zachowania godności - nietykalności i wolności osobistej; zatrzymany powinien być poinformowany o przyczynach, w ciągu 48 godzin powinien być przekazany do dyspozycji sądu, a...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie obowiązki wynikają z faktu posiadania przez innych praw człowieka?

młodej względem dorosłych mają następujące obowiązki : - nie może stosować wobec dorosłych przemocy zarówno fizycznej, jak i psychicznej, - nie może okradać dorosłych, - nie ma prawa wtrącać się w życiepoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa dzieci

wynikają z Konstytucji jak i dokumentów międzynarodowych. Zbliżonymi, choć nieco innymi prawami rządzi się świat dzieci i młodzieży. W szkole prawa i obowiązki ucznia wyznacza mu Kodeks Ucznia ipoleca85%
Prawo

Dzieci nie ryby – głos mają – czy aby na pewno? Jak w świecie wyrosłym z dzieciństwa respektowane są prawa najmniejszych?

posiada swój własny statut, który zawiera prawa i obowiązki ucznia. Tak wygląda sprawa praw dziecka w Polsce . Podobnie jest w innych krajach dobrze rozwiniętych. Sytuacja na świecie nie jest jednak takpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Ochrona rodziny w prawodawstwie RP

rodziną. Przysposobienie takie nie może zostać rozwiązane. W przysposobieniu pełnym dziecko nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego, traci zaś prawapoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa człowieka a obowiązki obywatela w kontekście Konstytucji RP

publicznych i prac interwencyjnych. Art. 66. 1. Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa. 2. Pracownik ma