profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 5
Grafika 0
Filmy 0

Prawa elektrolizy

polecab/d
poleca93%
Chemia

I prawo elektrolizy

Masa substancji wydzielonej na elektrodzie w wyniku procesu elektrolizy jest wprost proporcjonalna do ładunku przepływającego przez elektrolit.

poleca80%
Chemia

II prawo elektrolizy

Stosunek masy molowej M substancji wydzielanej na elektrodzie do iloczynu jej równoważnika elektrochemicznego i liczby elektronów n wymienionych w reakcji elektrodowej przez jeden mol substancji jest wielkością stałą dla wszystkich procesów elektrodowych i wynosi 96 500 C/mol:

poleca47%
Chemia

Wykorzystanie praw elektrolizy przy rozwiązywaniu zadań,

Elektroliza wodnego roztworu CuCl 2 : Analizując równania procesów elektrodowych można wnioskować, że w tym samym czasie na katodzie osadza się 1 mol atomów miedzi (63,5 g) oraz na anodzie wydziela się 1 mol (22,4 dm 3 ) cząsteczek chloru Cl 2 (warunki normalne). W tym czasie przez elektrolizer przepłynął ładunek 2 moli e – , czyli ładunek równy 2 · 96 500 C.

poleca89%
Chemia

Prawa elektrolizy

I prawo : masa substancji wydzielonej na elektrodzie w wyniku procesu elektrolizy jest wprost proporcjonalna do ładunku przepływającego przez elektrolit: m = k · I · t = k · Q, gdzie: k – równoważnik elektrochemiczny, I – natężenie prądu [A], t – czas trwania elektrolizy [s], M – masa molowa substancji wydzielonej na elektrodzie, Q – ładunek elektryczny. II prawo: stosunek masy molowej M substancji wydzielanej na elektrodzie do iloczynu jej równoważnika elektrochemicznego i...poleca85%
Fizyka

Elektroliza i jej skutki

Elektroliza jest to proces elektrochemiczny, w którym doprowadzona z zewnątrz ener-gia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków elektrycznych przez elektrolit i przebiegających na...poleca84%
Fizyka

Michael Faraday.

Michael Faraday to jeden z najsłynniejszych fizyków którzy kiedykolwiek istnieli. Zawdzięczamy mu między innymi powstanie prądnicy i odkrycie powiązania pomiędzy elektryką a magnetyzmem. Urodził się 22 września 1791r. w Newington Butts, w...poleca81%
Fizyka

Prąd stały

Prąd stały jest to taki prąd, którego wartość natężenie nie ulega zmianie w funkcji czasu. Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest równa 1 amper. W przyrodzie występują dwa rodzaje ładunków elektrycznych: ładunki dodatnie i ładunki ujemne....