profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Prąd literackipoleca85%
Język polski

Kierunki literackie w oświeceniu.

Klasycyzm - (od lac. clasicus) czyli wzorowy, doskonały, a za taki uważano kanon sztuki starożytnej. Klasycyzm polegal na nawrocie do wzorow kultury antycznej z pewnymi modyfikacjami. W dziełach klasycystycznych obowiazywala harmonia estetyczne,...poleca83%
Język polski

Oświecenie - pojęcia.

Oświecenie - określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na wiek XVIII. Ludzie oświecenia najbardziej cenili to, co można pojąć rozumem. W Polsce idee oświecenia przyjęły się później niż w...poleca80%
Język polski

Słownik terminów literackich

Słownik terminów literackich Adaptacja- parafraza, przekształcenie utworu literackiego na potrzeby określonej grupy odbiorców. -adaptacja szkolna- przeznaczona dla młodzieży -adaptacja teatralna- przeniesienie na scenę utworu epickiego lub...poleca85%
Historia

Południe wieku Oświecenia i stylu rokoko.

, dobrobytu, ożywionych kontaktów kulturalnych; ważne wydarzenia naukowe i literackie -awans krajów uprzednio uważanych za peryferyczne- wejście Rosji w aktywne w aktywne uczestniczenie w europpoleca79%
Język polski

Referat o Oświeceniu.

. Encyklopedyści W oświeceniu we Francji po raz pierwszy zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię. Składała się z 28 tomów. Przedstawicielami są: * Wolter * Diderot * Rousseaupoleca82%
Język polski

Oświecenie - referat.

- (oświecenie postanisławowskim) - lata 1795-1822. Myśliciele Immanuel Kant - wybitny filozof z Królewca. O oświeceniu mówił, że "Oświeceniem nazywamy wyjście człowieka z niepełnoletniości, wpoleca84%
Język polski

Oświecenie - ogólna charakterystyka epoki.

Paula Holbacha. W oświeceniu był to nurt bardzo rozpowszechniony ze względu na to, że uznano podstawy religii katolickiej za niezgodne z rozumem. - teizm - wiara w jednego boga transcendentnego